A C T U A L I T Ă Ţ I

 • 2019-09-04
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara în anul universitar 2019/2020, conform:
  -Hotărârea nr. 640/27.08.2019 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020 [citeşte]
  -Hotărârea de Guvern nr. 641/27.08.2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020 [citeşte]

 • 2019-07-02
  A fost adoptat Ordinul nr. 4338/2019 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara [citeşte]

 • 2018-06-12
  Președintele Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, dl Conf.univ.dr.ing. Tiberiu-Marius Karnyanszky, împreună cu decanul Facultății de Drept și Administrație Publică, dna Conf.univ.dr. Maria-Luiza Caraivan, au participat marți 12.06.2018, în Amfiteatrul A01 al Universității de Vest din Timișoara, la consultarea publică privind "Metodologia și indicatorii pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii din România".

 • 2018-04-10
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara în anul universitar 2018/2019, conform:
  -Hotărârea de Guvern nr. 158/29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, modificată şi completată prin HG 692/05.09.2018 [citeşte]
  -Hotărârea de Guvern nr. 185/04.04.2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, modificată şi completată prin HG 691/05.09.2018 [citeşte]

 • 2018-03-08
  A fost adoptat Ordinul nr. 3362/2017 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Tibiscus" din Timișoara [citeşte]

 • 2017-03-16
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara în anul universitar 2017/2018, conform:
  -Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018 [citeşte]
  -Hotărârii de Guvern nr. 117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018 [citeşte]

 • 2017-03-16
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara în anul universitar 2016/2017, conform:
  -Hotărârii de Guvern nr. 376/2016 privind privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017 [citeşte]
  -Hotărârii de Guvern nr. 402/2016 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017 [citeşte]

 • 2016-07-01
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în şedinţa din 30.06.2016, a decis menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă "Psihologie" cu calificativul "Încredere" şi cu creşterea capacităţii de şcolarizare de la 50 la 75 locuri/an [detalii]

 • 2016-02-24
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior va efectua, în perioada 24-25.02.2016, vizita de evaluare periodică în vederea schimbării calificativului programului de studii universitare de licenţă "Psihologie".

 • 2015-12-18
  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara a transmis Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Raportul de evaluare internă a programului de studii universitare de licenţă în specializarea PSIHOLOGIE, pentru evaluare periodică (la un an de la vizita anterioară).

 • 2015-10-30
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" din Timişoara că, în urma vizitei de evaluare instituţională din 27-29 mai 2015, calificativul obţinut a fost "Grad de încredere limitat". [citeşte]

 • 2015-09-01
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara în anul universitar 2015/2016, conform:
  -Hotărârii de Guvern nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016 [citeşte]
  -Hotărârii de Guvern nr. 595/2015 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţămant superior [citeşte]

 • 2015-05-28
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" din Timişoara că, în urma evaluarii dosarului, a decis incadrarea programului de master "Contabilitatea, fiscalitatea şi gestiunea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale" in domeniul acreditat de master Contabilitate. [citeşte]

 • 2015-05-20
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior va efectua, în perioada 27-29.05.2015, vizita de evaluare instituţională externă la Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, prin comisia compusă din:
 • Conf. univ. dr. Nicoleta CORBU (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti) - director de misiune
 • Prof. univ. dr. Nicolae TODEA (Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia) - coordonatorul echipei de experţi evaluatori
 • Prof.univ.dr. Iván ZÁDORI (University of Pecs, Hungary) - expert străin
 • Prof.univ.dr. Gheorghe SOLOMON (Universitatea "Politehnica" din Bucureşti) - reprezentantul Comisiei Consultative
 • Marilena DOBRE (A.R.A.C.I.S.) - secretar tehnic
 • Prof. univ. dr. Marius BULGARU (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) - expert evaluator comisie instituţională
 • Stud. Roxana Maria CEACĂ (Universitatea din Bucureşti) - reprezentant studenţi
 • Stud. Marina Alexandra IOSIF (Academia de Studii Economice din Bucureşti) - reprezentant studenţi
 • Prof.univ.dr. Iacob Constanţa (Universitatea din Craiova) - expert program "Contabilitate şi Informatică de Gestiune"
 • Conf.univ.dr. Dănciulescu Daniela (Universitatea din Craiova) - expert program "Informatică"

 • 2015-02-06
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita directorului de misiune şi a secretarului tehnic pentru semnarea protocolului privind derularea misiunii de evaluare instituţională externă în vederea schimbării calificativului, care va avea loc în 24.02.2015 (citeşte).

 • 31.10.2014
  EVALUARE INSTITUŢIONALĂ PENTRU SCHIMBARE CALIFICATIV

  Vineri 31 octombrie 2014, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara a depus la ARACIS cererea de evaluare instituţională în vederea schimbării calificativului, conform Deciziei Senatului universitar nr. 849/1/30.10.2014.


 • 31.10.2014
  CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE A PROIECTELOR STRATEGICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

  Vineri 31 octombrie 2014, Sala Modigliani a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a fost gazda CONFERINŢEI DE ÎNCHIDERE A PROIECTELOR STRATEGICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR.

  Evenimentul a fost deschis de Adrian Curaj, director general al UEFISCDI, de Maria Helena Nazare, din partea European Universities Association şi de Prof. Lothar Zechlin, Chair al Programului IEP - Institutional Evaluation Programme. A urmat o prezentare a rezultatelor finale ale proiectelor realizată de Adrian Curaj (director UEFISCDI) şi un cuvânt de apreciere a activităţilor realizate prin proiectele strategice adresat celor prezenţi de Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale. Recomandările finale către mediul academic şi autorităţile române au fost prezentate de Dr. Andree Sursock, Senior Adviser al IEP iar în final o sesiune de discuţii a fost condusă de Prof. Lothar Zechlin, Chair al Programului IEP şi Tia Loukkola, director al IEP.

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara a fost reprezentată de preşedintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky. • 30.10.2014
  ATELIER DE LUCRU POST-EVALUARE RUNDA A 2-A LA PROIECTUL POSDRU "Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România"

  Joi 30 octombrie 2014, Sala Opera a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a fost gazda ATELIERULUI DE LUCRU POST-EVALUARE dedicat universităţilor participante în Runda 2 de evaluare instituţională de către European Universities Association, prin programul IEP, în cadrul Proiectului POSDRU "Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România".

  Evenimentul a fost deschis de Adrian Curaj, managerul proiectului şi director general al UEFISCDI şi de Prof. Lothar Zechlin, Chair al Programului IEP - Institutional Evaluation Programme. Au urmat două studii de caz prezentate de Prof.univ.dr. Mircea Dulău (Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş) şi Prof.univ.dr. Mişu-Ion Manolescu (Universitatea "Agora" din Oradea). Recomandările finale ale echipei de evaluatori au fost prezentate de Dr. Andree Sursock, Senior Adviser al IEP iar în final o sesiune de discuţii a fost condusă de Tia Loukkola, director al IEP.

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara a fost reprezentată de preşedintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky. • 2014-10-01
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara în anul universitar 2014/2015, conform:
  -Hotărârii de Guvern nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014 [citeşte]
  -Hotărârii de Guvern nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015 [citeşte]

 • 10.09.2014
  RAPORTUL FINAL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ AL EUROPEAN UNIVERSITIES ASSOCIATION

  Raportul final în urma celor două vizite ale echipei de evaluatori externi din cadrul programului INSTITUTIONAL EVALUATION PROGRAMME - EUROPEAN UNIVERSITIES ASSOCIATION, implementat în România prin proiectul "Pregatiti pentru a inova, pregatiti pentru a raspunde mai bine nevoilor locale. Calitate si diversitate a universitatilor din Romania", poate fi citit cu un click aici.


 • 11.05.2014
  VIZITA DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ A EUROPEAN UNIVERSITIES ASSOCIATION

  În perioada 11-14 mai 2014, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara primeşte a doua vizită a unei echipe de evaluatori externi în cadrul programului INSTITUTIONAL EVALUATION PROGRAMME - EUROPEAN UNIVERSITIES ASSOCIATION, implementat în România prin proiectul "Pregatiti pentru a inova, pregatiti pentru a raspunde mai bine nevoilor locale. Calitate si diversitate a universitatilor din Romania".

  Echipa este compusă din:
  * Philippe Rousseau (team chair)
  * Jose Sarsfield Cabral (team coordinator)
  * Elena Dumova-Jovanovska
  * Ieva Baltina


 • 26.02.2014
  VIZITA DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ A EUROPEAN UNIVERSITIES ASSOCIATION

  În perioada 26-28 februarie 2014, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara a primit prima vizită a unei echipe de evaluatori externi în cadrul programului INSTITUTIONAL EVALUATION PROGRAMME - EUROPEAN UNIVERSITIES ASSOCIATION, implementat în România prin proiectul "Pregatiti pentru a inova, pregatiti pentru a raspunde mai bine nevoilor locale. Calitate si diversitate a universitatilor din Romania".

  Echipa a fost compusă din:
  * Philippe Rousseau (team chair)
  * Jose Sarsfield Cabral (team coordinator)
  * Elena Dumova-Jovanovska
  * Ieva Baltina


 • 2013-12-05
  Au fost publicate pe site RAPOARTELE TRANDENCE GRADUATE BAROMETER pe anii 2012 şi 2013. [citeşte]

 • 2013-10-01
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, conform:
  -Hotărârii de Guvern nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 [citeşte]
  -Hotărârii de Guvern nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 [citeşte]

 • 2013-08-29
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" din TImişoara că, în urma vizitei de evaluare instituţională din 23-25 mai 2013, calificativul obţinut a fost "Grad de încredere limitat". [citeşte]

 • 2013-07-19
  În perioada 18-19 iulie 2013, preşedintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky, a luat parte la cursul "Magagementul calităţii în învăţământul superior" desfăşurat în incinta Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara, în cadrul proiectului POSDRU/8/1.2/S/61959 "Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior".


 • 2013-07-05
  În perioada 4-5 iulie 2013, preşedintele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky, a luat parte la Hotel Intercontinental din Bucureşti la:
  -“Atelierul de lucru dedicat universitatilor din Runda 2 implicate in procesul de evaluare institutionala”, eveniment desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU “Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România”
  -“Atelierul de lucru post- evaluare dedicat universitatilor implicate in Runda 2 de evaluare institutionala”, eveniment desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU “Performanta in Cercetare, Performanta in Predare – Calitate, Diversitate si Inovare in Universitatile din Romania”


 • 2013-06-11
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a efectuat, în perioada 10-11.05.2013, vizita de evaluare în vederea autorizării provizorii a programului de studii universitare de licenţă în specializarea "Administrarea afacerilor".

 • 2013-05-31
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a efectuat, în perioada 30-31.05.2013, vizita de evaluare în vederea autorizării provizorii a programului de studii universitare de licenţă în specializarea "Comunicare audiovizuală şi multimedia" şi în vederea acreditării programului de studii universitare de master cu denumirea "Mass-mnedia şi marketing on-line".

 • 2013-05-24
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a efectuat, în perioada 22-24.05.2013, vizita de evaluare instituţională externă la Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, prin comisia compusă din:
 • Prof.univ.dr. Paul Şerban Agachi (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca) - director de misiune
 • Prof.univ.dr. Răzvan Nistor (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca) - coordonatorul echipei de experţi evaluatori
 • Prof.univ.dr. Hans Peter Jensen (Technical Universitz of Denmark) - expert străin
 • Prof.univ.dr. Zoltan Rostas (Universitatea din Bucureşti) - reprezentantul Comisiei Consultative
 • Mihai Marcu (A.R.A.C.I.S.) - secretar tehnic
 • Prof.univ.dr. Călin Ioan Roşca (Universitatea "Transilvania" din Braşov) - expert evaluator comisie instituţională
 • Stud. Mirela Bîlc (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca) - reprezentant studenţi
 • Stud. Mihaela Andreea Ciorei (Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu) - reprezentant studenţi
 • Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havărneanu (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi) - expert program "Psihologie"
 • Prof.univ.dr. Ilie Rotariu (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu) - expert program "Economie şi afaceri internaţionale"

 • 2013-05-16
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru autorizarea programului de studii universitare de licenţă în specializarea Administrarea afacerilor (citeşte).

 • 2013-01-16
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a trimis miercuri 16.01.2013, la Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, pe Directorul Misiunii de Evaluare şi Secretarul tehnic, în vizită preliminară pentru stabilirea calendarului procesului de evaluare externă.

 • 2012-10-01
  Structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, conform:
  -Hotărârii de Guvern nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi a programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013 [citeşte]
  -Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4945/31.07.2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior [citeşte]

 • 2011-12-21
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea cu calificativul Încredere limitată (cu vizită de evaluare după 1 an) a programului de studii universitare de licenţă în specializarea Comunicare şi relaţii publice (citeşte).

 • 2011-10-03
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a hotărât menţinerea acreditării programul de studii universitare de licenţă în specializarea Drept, în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara (citeşte).

 • 2011-10-01
  Conform H.G. 966/29.09.2011 (M.Of. 697/01.10.2011), art. 3 şi Anexa 3, structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările /programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în anul univ. 2011/2012, sunt următoarele:

 • 2011-06-16
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a acreditat programul de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune - învăţământ cu frecvenţă redusă, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara (citeşte).

 • 2010-11-26
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a menţinut acreditarea cu calificativ Încredere a programului de studii universitare de licenţă în specializarea Design, în cadrul Facultăţii de Design a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara (citeşte).

 • 2010-10-01
  Conform H.G. 749/24.06.2009 (M.Of. 465/06.07.2009), art. 3 şi Anexa 3, completată prin H.G. 631/30.06.2010 (M.Of. 578/16.08.2010), structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările /programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în anul univ. 2010/2011, sunt următoarele:

 • 2009-08-03
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre neacreditarea şi încetarea şcolarizării pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Marketing (citeşte).

 • 2010-03-24
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Drept comunitar şi integrare europeană, cu schimbarea denumirii în Instituţii de drept european (citeşte).

 • 2010-01-15
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Psihoterapii şi psihgologie clinică (citeşte).

 • 2009-09-03
  Conform H.G. 749/24.06.2009 (M.Of. 465/06.07.2009), art. 3 şi Anexa 3, structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările /programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în anul univ. 2009/2010, sunt următoarele:

 • 2009-09-01
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Mass media şi comunicare în spaţiul public european (citeşte).

 • 2009-09-01
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Limbi moderne aplicate (citeşte).

 • 2009-09-01
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre menţinerea acreditării (cu vizită de evaluare după 2 ani) a programului de studii universitare de licenţă în specializarea Drept (citeşte).

 • 2009-09-01
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Jurnalism (citeşte).

 • 2009-09-01
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune (citeşte).

 • 2009-08-05
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre neautorizarea programului de studii universitare de licenţă în specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor (citeşte).

 • 2009-08-05
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre neacreditarea programului de studii universitare de licenţă în specializarea Marketing (citeşte).

 • 2009-07-22
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de licenţă în specializarea Informatică (citeşte).

 • 2009-07-09
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Psihologie (citeşte).

 • 2009-07-02
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru menŢinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Jurnalism (citeşte).

 • 2009-07-02
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Mass media şi comunicare în spaţiul public european (citeşte).

 • 2009-06-24
  În şedinţa din 24.06.2009 a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitatea "Tibiscus" s-a dat avizul privind Dosarul de autoevaluare în vederea acreditării depus de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică pentru programul de studii universitare de master cu titlul Drept comunitar şi integrare europeană (citeşte).

 • 2009-06-24
  În şedinţa din 24.06.2009 a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitatea "Tibiscus" s-a dat avizul privind Raportul de evaluare internă a calităţii în Universitatea "Tibiscus" pe anul 2006/2007 (citeşte).

 • 2009-06-24
  În şedinţa din 24.06.2009 a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitatea "Tibiscus" s-au aprobat Rapoartele de evaluare internă a calităţii în facultăţile Universităţii "Tibiscus" pe anul 2006/2007 (citeşte) astfel:
  -Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
  -Facultatea de Design
  -Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
  -Facultatea de Educaţiei Fizică şi Sport
  -Facultatea de Jurnalistică
  -Facultatea de Limbi Moderne Aplicate
  -Facultatea Muzică
  -Facultatea de Ştiinţe Economice

 • 2009-06-16
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Economie şi afaceri internaţionale (citeşte).

 • 2009-06-11
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru autorizarea programului de studii universitare de licenţă în specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor (citeşte).

 • 2009-06-09
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Informatică (citeşte).

 • 2009-06-03
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru menţinerea acreditării programului de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune (citeşte).

 • 2009-02-05
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Limbi moderne şi comunicare interculturală (citeşte).

 • 2008-12-11
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Administrarea sistemelor distribuite (citeşte).

 • 2008-12-11
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Jurnalism şi publicitate (citeşte).

 • 2008-12-11
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Web-design (citeşte).

 • 2008-11-04
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Jurnalism şi publicitate (citeşte).

 • 2008-11-03
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Administrarea sistemelor distribuite (citeşte).

 • 2008-11-03
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Web-design (citeşte).

 • 2008-10-20
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre neacreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Contabilitatea şi Gestiunea Unităţilor Administrativ-Teritoriale (citeşte).

 • 2008-10-20
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Managementul resurselor umane (citeşte).

 • 2008-10-20
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Auditul şi evaluarea întreprinderii (citeşte).

 • 2008-09-13
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Auditul, evaluarea şi reorganizarea întreprinderii (citeşte).

 • 2008-09-13
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre vizita comisiei de evaluare externă pentru acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Contabilitatea şi gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale (citeşte).

 • 2008-07-28
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea programului de studii universitare de master cu titlul Strategia afacerilor în mediul european (citeşte).

 • 2008-06-02
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a hotărât acreditarea, cu vizită de evaluare după un an, a programul de studii universitare de licenţă în specializarea Informatică, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara (citeşte).

 • 2007-04-03
  În şedinţa din 03.04.2007 a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitatea "Tibiscus" s-au dat avize referitoare la (citeşte):
  -Chestionarul privind evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice
  -Chestionarul privind evaluarea satisfacţiei studenţilor faţă de oferta educaţională a facultăţi pe care o urmează
  -metodologiile de aplicare a acestor chestionare.

 • 2005-10-31
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre autorizarea specializării Contabilitate şi informatică de gestiune - învăţământ cu frecvenţă redusă (citeşte).

 • 2005-09-08
  Ministerul Educaţiei şi Cercetării a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea în anul universitar 2005-2006 a programului de studii de master cu titlul Limbi moderne şi comunicare interculturală (citeşte).

 • 2005-09-08
  Ministerul Educaţiei şi Cercetării a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea în anul universitar 2005-2006 a programului de studii de master cu titlul Interculturalitate românească şi europeană (citeşte).

 • 2005-07-13
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2005-2006 a programului de studii de master cu titlul Ştiinţe penale (citeşte).

 • 2005-01-26
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2005-2006 a programului de studii de master cu titlul Metode şi instrumente actuale de evaluare în psihologie (citeşte).

 • 2004-06-01
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2004-2005 a programului de studii de master cu titlul Drept comunitar şi integrare europeană (citeşte).

 • 2003-07-23
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2003-2004 a programului de studii de master cu titlul Strategia afacerilor în mediul european (citeşte).

 • 2003-07-23
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2003-2004 a programului de studii de master cu titlul Control şi calitate în economie (citeşte).

 • 2003-07-23
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2003-2004 a programului de studii de master cu titlul Management şi marketing în publicitate (citeşte).

 • 2003-07-23
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" acordul privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2003-2004 a programului de studii de master cu titlul Informatică şi mass-media (citeşte).

 • 2003-07-23
  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a comunicat Universităţii "Tibiscus" avizul negativ privind funcţionarea cu începere din anul universitar 2003-2004 a programului de studii de master cu titlul Strategii şi politici de marketing (citeşte).

 • 2002-03-20
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea specializării Psihologie (citeşte).

 • 2000-06-06
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea specializării Comerţ Exterior (citeşte).

 • 2000-06-06
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea specializării Finanţe-Contabilitate (citeşte).

 • 2000-01-21
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Universităţii "Tibiscus" despre acreditarea specializării Drept (citeşte).

 • 1999-08-12
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Institutului de Educaţie Permanentă "Tibiscus" acreditarea facultăţii/specializării Jurnalistică: Jurnalistică (citeşte).

 • 1999-08-12
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Institutului de Educaţie Permanentă "Tibiscus" acreditarea facultăţii/specializării Design: Design (citeşte).

 • 1999-08-12
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Institutului de Educaţie Permanentă "Tibiscus" despre autorizarea Colegiului Universitar Făget: Finanţe-Contabilitate (citeşte).

 • 1999-08-12
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Institutului de Educaţie Permanentă "Tibiscus" despre autorizarea Colegiului Universitar de Educaţie Fizică: Colegiu de Măiestrie Sportivă (citeşte).

 • 1997-03-13
  Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a comunicat Institutului de Educaţie Permanentă "Tibiscus" autorizarea de funcţionare provizorie a facultăţii/specializării Limbi Moderne Aplicate: Comunicare şi Relaţii Publice (citeşte).