AVIZE EVALUARE ANUALĂ

 • Raport de evaluare internă a calităţii în anul universitar 2016/2017 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de licenţă organizate în anul universitar 2016/2017 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de master organizate în anul universitar 2016/2017 [citeşte]

 • Raport de evaluare internă a calităţii în anul universitar 2015/2016 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de licenţă organizate în anul universitar 2015/2016 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de master organizate în anul universitar 2015/2016 [citeşte]

 • Raport de evaluare internă a calităţii în anul universitar 2014/2015 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de licenţă organizate în anul universitar 2014/2015 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de master organizate în anul universitar 2014/2015 [citeşte]

 • Raport de evaluare internă a calităţii în anul universitar 2013/2014 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de licenţă organizate în anul universitar 2013/2014 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de master organizate în anul universitar 2013/2014 [citeşte]

 • Raport de evaluare internă a calităţii în anul universitar 2012/2013 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de licenţă organizate în anul universitar 2012/2013 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de master organizate în anul universitar 2012/2013 [citeşte]

 • Raport de evaluare internă a calităţii în anul universitar 2011/2012 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de licenţă organizate în anul universitar 2011/2012 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de master organizate în anul universitar 2011/2012 [citeşte]

 • Raport de evaluare internă a calităţii în anul universitar 2010/2011 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de licenţă organizate în anul universitar 2010/2011 [citeşte]
 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu de master organizate în anul universitar 2010/2011 [citeşte]

 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru programele de studiu organizate în anul universitar 2009/2010 [citeşte]

 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii elaborate de facultăţi pentru programele de studiu organizate în anul universitar 2008/2009 [citeşte]

 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii elaborate de facultăţi pentru anul universitar 2006/2007 [citeşte]

 • Rapoarte de evaluare internă a calităţii ale universităţii pentru anul universitar 2006/2007 [citeşte]
 • AVIZE DOSARE AUTORIZARE/ACREDITARE

  Rapoarte de autoevaluare în vederea autorizării provizorii/acreditării/menţinerii acreditării, referitoare la următoarele programe de studii:
 • autorizare provizorie / Facultatea de Ştiinţe Economice / program de studii universitare de licenţă în specializarea Administrarea afacerilor [citeşte]
 • acreditare / Facultatea de Jurnalism, COmunicare şi Limbi Moderne / program de studii universitare de master cu titlul Mass-media şi marketing on-line [citeşte]
 • autorizare provizorie / Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne / program de studii universitare de licenţă în specializarea Comunicare audiovizuală şi multimedia [citeşte]
 • evaluare instituţională periodică / Universitatea "Tibiscus" [citeşte]
 • evalare instituţională periodică / program de studii universitare de licenţă în specializarea Psihologie [citeşte]
 • evalare instituţională periodică / program de studii universitare de licenţă în specializarea Economie şi afaceri internaţionale [citeşte]
 • menţinerea acreditării / Facultatea de Design / program de studii universitare de licenţă în specializarea Design [citeşte]
 • acreditare / Facultatea de Ştiinţe Economice / program de studii universitare de licenţă în specializarea Marketing [citeşte]
 • acreditare / Facultatea de Drept şi Administraţie Publică / program de studii universitare de master cu titlul Drept comunitar şi integrare europeană [citeşte]
 • menţinerea acreditării / Facultatea de Drept şi Administraţie Publică / program de studii universitare de licenţă în specializarea Drept [citeşte]
 • vizita la 1 an după acreditare / Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată / program de studii universitare de licenţă în specializarea Informatică [citeşte]
 • menţinerea acreditării / Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne / program de studii universitare de licenţă în specializarea Jurnalism [citeşte]
 • menţinerea acreditării / Facultatea de Psihologie / program de studii universitare de licenţă în specializarea Psihologie [citeşte]
 • menţinerea acreditării / Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne / program de studii universitare de licenţă în specializarea Limbi Moderne Aplicate [citeşte]
 • acreditare / Facultatea de Psihologie / program de studii universitare de masterat în specializarea Psihoterapii şi Psihologie Clinică [citeşte]
 • menţinerea acreditării / Facultatea de Ştiinţe Economice / program de studii universitare de licenţă în specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale [citeşte]
 • menţinerea acreditării / Facultatea de Ştiinţe Economice / program de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune [citeşte]
 • acreditare / Facultatea de Ştiinţe Economice / program de studii universitare de licenţă în specializarea Marketing [citeşte]