CALENDAR DE ACTIVITATE

Joi 29.03.2018, ora 13:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului CEACUT pe anul 2017
2. Prezentarea şi aprobarea Calendarului de activitate pe anul 2018
3. Diverse

Miercuri 29.03.2017, ora 13:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului CEACUT pe anul 2016
2. Prezentarea şi aprobarea Calendarului de activitate pe anul 2017
3. Diverse

Joi 04.06.2016, ora 13:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului CEACUT pe anul 2015
2. Prezentarea şi aprobarea Calendarului de activitate pe anul 2016
3. Diverse

Joi 26.11.2015, ora 12:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Avizarea Raportului de evaluare internă a calităţii în vederea evaluării periodice a programului de studii Psihologie.
2) Diverse.

Marţi 31.03.2015, ora 12:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Avizarea Raportului de evaluare internă a calităţii în vederea evaluării instituţionale periodice
2) Avizarea Raportului de evaluare internă a calităţii în vederea evaluării periodice a programului de studii Informatică
3) Avizarea Raportului de evaluare internă a calităţii în vederea evaluării periodice a programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Joi 26.02.2015, ora 13:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului CEACUT pe anul 2014
2. Prezentarea şi aprobarea Calendarului de activitate pe anul 2015
3. Diverse

Vineri 23.01.2015, ora 13:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea protocolului încheiat între Universitatea „Tibiscus” din Timişoara şi directorul de misiune al ARACIS
2. Adoptarea calendarului privind evaluarea calităţii în vederea vizitei de evaluare externă
3. Avizarea Rapoartelor de evaluare internă a calităţii pentru programele de studii şi pentru Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, pe anul 2013/2014
4. Diverse

Joi 25.10.2012, ora 13:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Constituirea Comisie pentru mandatul 2012-2016.
2) Probleme curente.

Miercuri 13.01.2010, ora 12:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Avizarea Dosarului de evaluare periodică a programului de studii universitare de licenţă în specializarea Design, depuse de Facultatea de Design.
2) Probleme curente.

Marţi 24.11.2009, ora 12:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Avizarea Dosarului de evaluare periodică a programului de studii universitare de licenţă în specializarea Design, depuse de Facultatea de Design.
2) Avizarea Dosarului de acreditare a programului de studii universitare de licenţă în specializarea Marketing, depuse de Facultatea de Ştiinţe Economice.
3) Probleme curente.

Joi 12.11.2009, ora 12:00, şedinţa Biroului Executiv cu următoarea Ordine de zi:
1) Repartizarea spre studiu a Raportului de autoevaluare pentru menţinerea acreditării specializării Design.
2) Stadiul Stadiul de elaborare a Rapoartelor de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2007/2008 depuse de facultăţi
3) Diverse

Vineri 06.11.2009, ora 12:00, şedinţa Biroului Executiv cu următoarea Ordine de zi:
1) Repartizarea spre studiu a Raportului de autoevaluare pentru menţinerea acreditării specializării Design.
2) Stadiul Stadiul de elaborare a Rapoartelor de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2007/2008 depuse de facultăţi
3) Diverse

Miercuri 14.10.2009, ora 12:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Stadiul de elaborare a Rapoartelor de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2007/2008 depuse de facultăţi
2) Discutarea Raporului de autoevaluare în vederea menţinerii acreditării pentru programul de studii universitare de licenţă în domeniul/specializarea Design depus de Facultatea de Design
3) Diverse

Miercuri 24.06.2009, ora 10:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Avizarea Raportului de autoevaluare în vederea acreditării programului de studii universitare de master cu titlul Drept comunitar şi integrare europeană depus de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
2) Aprobarea Rapoartelor de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2006/2007 depuse de facultăţile: Calculatoare şi Informatică Aplicată, Design, Drept şi Administraţie Publică, Educaţie Fizică şi Sport, Jurnalistică, Limbi Moderne Aplicate, Muzică, Ştiinţe Economice
3) Discutarea şi aprobarea Raporului de evaluare internă a calităţii în Universitatea „Tibiscus” pentru anul universitar 2006/2007
4) Diverse

Joi 18.06.2009, ora 10:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
1) Discutarea Rapoartelor de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2006/2007 depuse de toate facultăţile universităţii
2) Diverse

Joi 04.06.2009, ora 10:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
 • Aprobarea dosarelor de acreditare/evaluare periodică a programelor de studii universitare de licenţă în specializările: Limbi Moderne Aplicate, Psihologie
 • Diverse

  Miercuri 27.05.2009, ora 11:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
 • Aprobarea dosarelor de acreditare/evaluare periodică a programelor de studii universitare de licenţă în specializările: Limbi Moderne Aplicate, Psihologie, respectiv studii universitare de master în specializarea: Drept comunitar şi integrare europeană
 • Diverse

  Marţi 24.03.2009, ora 12:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
 • Aprobarea dosarelor de acreditare/evaluare periodică a programelor de studii universitare de licenţă în specializările: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Economie şi Afaceri Internaţionale, Marketing
 • Diverse

  Marţi 03.02.2009, ora 12:00, şedinţa Biroului Executiv cu responsabilii Comisiilor Calităţii, cu următoarea Ordine de zi:
 • Stadiul elaborării Rapoartele de evaluare internă a calităţii
 • Stadiul elaborării DOsarelor de evaluare în vederea evaluării periodice
 • Diverse

  Marţi 18.03.2008, ora 14:00, şedinţa cu următoarea Ordine de zi:
 • Alegerea organelor de conducere
 • Stabilirea planului de activitate pe perioada semestrului II al anului universitar 2007/2008
 • Diverse

  Joi 01.11.2007, ora 12:00, sedinta cu urmatoarea Ordine de zi:
 • Prezentarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice şi a programelor de studii de către studenţi.
 • Stabilirea modului de interpretare şi aplicare a rezultatelor evaluării cadrelor didactice şi a programelor de studii de către studenţi.
 • Diverse.

  Joi 09.11.2006, ora 12:00, sedinta cu urmatoarea Ordine de zi:
 • Adoptarea metodologiei de evaluare interna. Cu această ocazie s-au discutat şi aprobat indicatorii privind capitolele A şi B din procedura de evaluare internă propusă de ARACIS-Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior.
 • Diverse. Cu această ocazie a fost cooptată în Comisie, ca reprezentant al angajatorilor, dna Mariana Nicoară, director al Direcţiei Expoziţii şi Târguri a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş.

  Joi 02.11.2006, ora 11:00, sedinta cu urmatoarea Ordine de zi:
 • Propuneri privind elaborarea unei metodologii de evaluare interna. Cu această ocazie, s-a stabilit ca membrii Comisiei să elaboreze, până la următoarea şedinţă, propuneri privind indicatorii de evaluare aferenţi capitolelor A şi B din procedura de evaluare internă, conform Metodologiei ARACIS.
 • Diverse. Cu această ocazie s-a stabilit înlocuirea dnei prof. Diana Bumbăcilă din Comisie, ca reprezentant al angajatorilor, până la următoarea şedinţă, cu un alt rerpezentant al angajatorilor.

  Joi 09.03.2006, ora 12:00, sedinta lunara cu urmatoarea ordine de zi:
 • Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
 • Alegerea functiilor executive
  In urma sedintei s-au luat urmatoarele hotarari:
 • A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare, prezentat mai sus
 • A fost aleasa conducerea Comisiei (Biroul executiv), formata din prof.dr. Cornel Harangus - presedinte, lect.dr. Dumitru Hantea - vicepresedinte, conf.dr. Tiberiu Marius Karnyanszky - secretar executiv.


  Prezentare | Regulament | Comisie universitate | Comisii facultăţi | Calendar | Plan anual | Avize