CHESTIONARE PRIVIND EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

Pentru a colecta informaţii privind evaluarea calităţii procesului didactic, Universitatea utilizează următoarele chestionare:

 • Chestionar pentru evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice [descarcă în format PDF]
  Acest chestionar conţine 58 de enunţuri care descriu comportamente ale cadrelor didactice care predau în facultatea Dumneavoastră.
  Acest chestionar este preluat din lucrarea “Un chestionar pentru evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice din învăţământul universitar” elaborate de către Conf.univ.dr. Monica Albu de la Universitatea “Tibiscus” din Timişoara şi publicat în volumul Anale – Volumul XII – Seria Psihologie apărut la Editura Augusta din Timişoara în anul 2005, cu ISSN 1582-571-X.

 • Chestionar pentru evaluarea satisfacţiei studenţilor faţă de oferta educaţională a facultăţii pe care o urmează [descarcă în format PDF]
  Vi se cere să apreciaţi cât de mult vă satisface oferta educaţională a facultăţii la care sunteţi student, privind-o sub 15 aspecte.
  Chestionarul a fost construit în anul 2006, de un colectiv de studenţi ai Facultăţii de Psihologie din Universitatea „Tibiscus” format din: Andreea BÎRNEANU, Antonio BLEOANCĂ, Mihaela BOTA, Simona CĂTĂU, Dorina CHEVERIŞAN, Carina HERBEI, Mariana IONAŞ, Alexandru IUGA, Galina MAXIMENCO, Ciprian MESEŞAN, Georgeta PÂNDEI, Simona PÎRVA şi Ursula SANDNER, sub conducerea Conf.univ.dr. Monica Albu.

  RAPOARTE ASUPRA PRELUCRĂRII CHESTIONARELOR PRIVIND EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

  Urmare a prelucrării informaţiilor privind evaluarea calităţii procesului didactic de către studenţi, rapoartele asupra rezultatelor evaluării cadrelor didactice şi a ofertei educaţionale se prezintă astfel:

  An universitar 2017/2018:
  Licenţă: (IF)/ Master: (IF)

  An universitar 2016/2017:
  Licenţă: (IF)/ Master: (IF)

  An universitar 2015/2016:
  Licenţă: (IF) / (IFR) / Master: (IF)

  An universitar 2014/2015:
  Licenţă: (IF) / (IFR) / Master: (IF)

  An universitar 2013/2014:
  Licenţă: (IF) / (IFR) / Master: (IF)

  An universitar 2012/2013:
  Licenţă: (IF) / (IFR) / Master: (IF)

  An universitar 2011/2012:
  Licenţă: (IF) / (IFR) / Master: (IF)

  An universitar 2010/2011:
  Licenţă: (zi) / (fr) / Master: (zi)