ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 196, asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării este una din obligaţiile asumată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, pusă în practică prin acţiuni de promovare a calităţii activităţilor universitare.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEACUT) îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei actuale:
 • Cadru legislativ referitor la asigurarea calităţii:
  -Ordonanţa de urgenţă nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  -Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
  -Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2006
  -Legea nr. 240/2007
  -Legea nr. 69/2011
  -Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  -OUG nr. 92/2012
  -OM nr. 6540/2012
  -OM nr. 3084/2013
  -Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 8 privind modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)
  -Hotărârea Guvernului 1418 / 2006
  -Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului 1418 / 2006
  -Hotărârea Guvernului nr. 1731 / 2006
  -Hotărârea Guvernului nr. 1512 / 2008

 • Cadru legislativ referitor la Învățământul Superior din România
  -Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
  -Ordinul Ministrului nr. 3753/2011
  -Hotărârea Guvernului nr. 707/2012
  -Hotărârea Guvernului nr. 69/2013
  -Ordinul Ministrului nr. 4945/2012
  -Ordinul Ministrului nr. 5823/2012
  -Legea nr. 287/2004 - Legea consortiilor universitare
  -Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  -Ordinul M.Ed.C. nr. 4491/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
  -Hotărârea Guvernului nr. 681/29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
  -Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat
  -Hotărârea Guvernului Nr. 890 / 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 629/2008 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I
  -Hotărârea Guvernului Nr. 1717 / 2008, privind abrogarea alin (2) al art 23 din HG 567/2005

  Obiectivul fundamental al activităţii CEACUT îl constituie promovarea unei culturi a calităţii în Universitatea "Tibiscus" din Timişoara. Pentru realizarea acestui obiectiv, CEACUT va asigura colaborarea întregii comunităţi tibiscane: cadre didactice şi de cercetare, studenţi şi absolvenţi, personal administrativ. Alături de aceştia, CEACUT va lua măsuri de de includere a reprezentanţilor autorităţilor locale, mediului de afaceri şi socio-economic, familiilor studenţilor.

  CEACUT coordonează toate activităţile de evaluare internă a calităţii proceselor didactice şi activităţii de cercetare desfăşurate la nivelul fiecărei facultăţi şi fiecărui departament din universitate.

  Unul din obiectivele specifice ale CEACUT îl reprezintă asigurarea de suport şi consultanţă specifică tuturor programelor de studiu ale universităţii, care sunt angrenate periodic în procesele de autorizare, acreditare şi evaluare periodică derulate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). De asemenea, prin monitorizări periodice, CEACUT urmăreşte desfăşurarea întregii activităţi a programelor de studiu, cu respectarea condiţiilor din momenttul autorizării/acreditării.