COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNIVERSITATEA "TIBISCUS" (CEACUT)
Conf.dr.
Tiberiu Marius KARNYANSZKY

Preşedinte

Conf.dr.
Silvia MEDINSCHI

Membru - Cadru didactic

Jur.
Marinică MICLEA

Membru - Reprezentantul angajaţilor

Dr.ec.
Mihaela BORAN

Membru - Reprezentantul angajatorilor

Student
Lucian GÎRNICEANU

Membru - Reprezentantul studenţilor