COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNIVERSITATEA "TIBISCUS" (CEACUT) 2016-2018
Conf.dr.
Tiberiu Marius KARNYANSZKY

Preşedinte

Conf.dr.
Franca MLADIN

Membru - Cadru didactic

Ing.
Cristiana MAGHEAR

Membru - Reprezentantul personalului administrativ

Dr.ec.
Mihaela BORAN

Membru - Reprezentantul angajatorilor

Student
Lucian GÎRNICEANU

Membru - Reprezentantul studenţilor