RAPOARTE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2006/2007

  • Universitatea "Tibiscus" [citeşte]
  • Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată [citeşte]
  • Facultatea de Design [citeşte]
  • Facultatea de Drept şi Administraţie Publică [citeşte]
  • Facultatea de Educaţiei Fizică şi Sport [citeşte]
  • Facultatea de Jurnalistică [citeşte]
  • Facultatea de Limbi Moderne Aplicate [citeşte]
  • Facultatea de Muzică [citeşte]
  • Facultatea de Psihologie [citeşte]
  • Facultatea de Ştiinţe Economice [citeşte]