RAPOARTE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2008/2009

Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2008/2009:
 • Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Informatică [citeşte]
 • Facultatea de Design, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Design [citeşte]
 • Facultatea de Design, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Web-Design pentru e-Society [citeşte]
 • Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Drept [citeşte]
 • Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Drept comunitar şi integrare europeană [citeşte]
 • Facultatea de Educaţiei Fizică şi Sport, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Educaţiei Fizică şi Sportivă [citeşte]
 • Facultatea de Limbi Moderne Aplicate, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Limbi Moderne Aplicate [citeşte]
 • Facultatea de Muzică, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Interpretare Muzicală [citeşte]
 • Facultatea de Psihologie, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Psihologie [citeşte]
 • Facultatea de Psihologie, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Managementul resurselor umane [citeşte]
 • Facultatea de Psihologie, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Metode şi instrumente actuale de evaluare în psihologie [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune (zi) [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ÎFR) [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Marketing [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Auditul, evaluarea şi reorganizarea întreprinderii [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Strategia afacerilor în mediul european [citeşte]