RAPOARTE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009/2010

 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Comunicare şi Relaţii Publice [citeşte]
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Jurnalism [citeşte]
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Limbi Moderne Aplicate [citeşte]
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de master în specializarea Jurnalism şi Publicitate [citeşte]
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de master în specializarea Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală [citeşte]
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de master în specializarea Mass-Media şi Comunicare în Spaţiul Public European [citeşte]
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de master în specializarea Management şi Marketing în Publicitate [citeşte]
 • Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, pentru programul de studii universitare de master în specializarea Publicitate şi Turism [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune (zi) [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ÎFR) [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii universitare de licenţă în specializarea Marketing [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Auditul şi evaluarea întreprinderii [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru programul de studii postuniversitare de master cu titlul Strategia afacerilor în mediul european [citeşte]