RAPOARTE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013/2014

Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2013/2014:
Facultatea Specializări licenţă Specializări master
Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
 • Informatică [citeşte]
 • Administrarea sistemelor distribuite [citeşte]
 • Web-design [citeşte]
 • Facultatea de Design
 • Design [citeşte]
 •  
  Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
 • Drept [citeşte]
 • Instituţii de drept european [citeşte]
 • Facultatea de Psihologie
 • Psihologie [citeşte]
 • Managementul resurselor umane [citeşte]
 • Psihoterapii şi psihologie clinică [citeşte]
 • Facultatea de Ştiinţe Economice
 • Contabilitate şi informatică de gestiune (ÎF) [citeşte]
 • Contabilitate şi informatică de gestiune (ÎFR) [citeşte]
 • Economie şi afaceri internaţionale [citeşte]
 • Auditul şi evaluarea întreprinderii [citeşte]
 • Strategia afacerilor în mediul european [citeşte]
 • Universitatea "Tibiscus" din Timişoara [citeşte]