RAPOARTE DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014/2015

Rapoarte de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar 2014/2015:

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Ştiinţe Economice
Studii universitare de licenţă:
 • Informatică [citeşte]
 • Studii universitare de licenţă:
 • Drept [citeşte]
 • Studii universitare de licenţă:
 • Psihologie [citeşte]
 • Studii universitare de licenţă:
 • Contabilitate şi informatică de gestiune (ÎF) [citeşte]
 • Contabilitate şi informatică de gestiune (ÎFR) [citeşte]
 • Economie şi afaceri internaţionale [citeşte]
 • Studii universitare de master:
 • Administrarea sistemelor distribuite [citeşte]
 • Web-design [citeşte]
 • Studii universitare de master:
 • Instituţii de drept european [citeşte]
 • Studii universitare de master:
 • Psihoterapii şi psihologie clinică [citeşte]
 • Studii universitare de master:
 • Auditul şi evaluarea întreprinderii [citeşte]
 • Strategia afacerilor în mediul european [citeşte]

 • Universitatea "Tibiscus" din Timişoara [citeşte]